alphabet

ukrainian

Spell check ukrainian

Common misspellings * :

  • urkainian (2.5%)
  • ukrainean (2.5%)
  • ukraina (1.3%)
  • ukranian (84.8%)
  • ukrain (2.5%)
  • ukrainina (3.8%)
  • ukraininan (2.5%)
* Misspellings percentages are collected from over 15,231,521 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.