alphabet

many

Spell check many

Definition of many:

part of speech: adjective

Not few; numerous.

part of speech: noun

A great number; the people.

Common misspellings * :

 • meeny (0.2%)
 • somethings (0.1%)
 • mamany (0.3%)
 • mand (0.2%)
 • mene (0.1%)
 • mwny (0.2%)
 • meny (22.2%)
 • maby (0.6%)
 • emany (0.9%)
 • mainy (0.5%)
 • manay (1.4%)
 • serveral (0.1%)
 • amy (0.3%)
 • mony (0.4%)
 • manyu (0.8%)
 • numours (0.1%)
 • mny (3.0%)
 • mayn (0.8%)
 • m (0.2%)
 • bmany (0.2%)
 • manyn (0.2%)
 • msny (0.1%)
 • mamy (2.3%)
 • alot (4.1%)
 • manyy (0.2%)
 • mant (7.3%)
 • manu (2.4%)
 • maney (5.8%)
 • mayne (0.1%)
 • pleanty (0.1%)
 • mani (0.1%)
 • monay (0.2%)
 • nmany (0.4%)
 • menny (0.5%)
 • mary (0.2%)
 • amany (0.2%)
 • ny (0.1%)
 • anty (0.1%)
 • serval (0.2%)
 • manye (0.2%)
 • mmany (0.6%)
 • multiable (0.1%)
 • amny (7.9%)
 • mabny (0.2%)
 • memy (0.2%)
 • masny (0.2%)
 • maay (0.1%)
 • meney (0.3%)
 • manty (0.2%)
 • meany (5.2%)
 • plany (0.1%)
 • manhy (0.8%)
 • manyh (0.3%)
 • mamny (0.2%)
 • manys (0.5%)
 • mnay (13.6%)
 • themany (0.1%)
 • mmnay (0.2%)
 • manyt (0.5%)
 • manmy (0.2%)
 • maqny (0.2%)
 • moany (0.1%)
 • manymany (0.2%)
 • nany (0.5%)
 • namy (0.2%)
 • maany (0.2%)
 • manyof (0.1%)
 • maine (0.1%)
 • manny (10.4%)
 • alotr (0.2%)
 • mandy (0.2%)
 • rmany (0.2%)
 • rnany (0.2%)
* Misspellings percentages are collected from over 15,231,521 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.

Word of the Day

devastation
more